Web Counter
Hôm Nay : 2
KÍNH LÚP CẦM TAY KỸ THUẬT

Phát hiện nhện dé lúa...

Giá: 120.000 VNĐ

Xem chi tiết cơ khí,...

Giá: 290.000 VNĐ

So sánh mộc dấu thật giả

Giá: 150.000 VNĐ
  1    2    3  
KÍNH LÚP ĐỂ BÀN CÓ ĐÈN

Sữa chữa đồ trang sức

Giá: 1.750.000 VNĐ

Khắc chữ trên Gỗ, Kim loại

Giá: 1.300.000 VNĐ

Soi bề mặt khuôn đúc

Giá: 1.660.000 VNĐ
  1    2    3    4  
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Kiểm tra cơ khí chính xác

Giá: 13.000.000 VNĐ

Kiểm định các loại đá quý

Giá: 7.200.000 VNĐ

Soi vi mạch, chíp điện tử

Giá: 7.830.000 VNĐ
  1    2    3  
KÍNH HIỂN VI SINH HỌC

Thực hành sinh học cấp 1 - 2

Giá: 1.750.000 VNĐ

Tìm hiểu khám phá Sinh học

Giá: 2.800.000 VNĐ

Soi tinh trùng lợn, gây giống

Giá: 4.200.000 VNĐ
  1    2  
KÍNH THIÊN VĂN KHÚC XẠ

Khám phá vũ trụ bao la

Giá: 560.000 VNĐ
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image