Hiển thị tất cả 11 kết quả

Show sidebar

Kính hiển vi soi nổi 1 Ống Zoom H50-B20 + CCD CAMERA HDMI1000S

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– CCD Camera : HDMI1000S
– Màn hình LCD : 10 inch
– Khoảng cách làm việc : 115mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng LED L40R / L60A / NL96A
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi SMP-3C HALOGEN

– Độ phóng đại : 20X-40X / 10X-30X
– Khoảng cách làm việc : 57mm
– Nguồn sáng : Halogen – Ánh sáng vàng
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi SMP-IIIA HALOGEN

– Độ phóng đại : 10X-20X / 20X-40X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Ánh sáng vàng Halogen 12V-15W / LED L64A / L60A
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZSB-E745

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZSB-E745 HALOGEN

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Ánh sáng vàng Halogen 12V-15W / LED L64A / L60A
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZSB-E745-BS

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Bộ thân lớn trục X-Y. Chân đế vuông nặng 10KG
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745 HALOGEN

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Ánh sáng vàng Halogen 12V-15W / LED L64A / L60A
– Có sẵn cổng thứ 3 để kết nối phụ kiện camera
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745 kết nối CAMERA

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Ánh sáng vàng Halogen 12V-15W / LED L64A / L60A
– Kết nối Camera : MD-E1300 / MD-V3000 / MD-V5000
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745 kết nối CAMERA

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Kết nối Camera : MD-E1300 / MD-V3000 / MD-V5000
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745-BS

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Bộ thân lớn trục X-Y. Chân đế vuông nặng 10KG
– Có sẵn cổng thứ 3 để kết nối phụ kiện camera
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745-BS kết nối CAMERA

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Bộ thân lớn trục X-Y. Chân đế vuông nặng 10KG
– Kết nối Camera : MD-E1300 / MD-V3000 / MD-V5000
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm