Hiển thị 13–24 của 24 kết quả

Show sidebar

Kính hiển vi soi nổi SMP-IIIA HALOGEN

– Độ phóng đại : 10X-20X / 20X-40X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Ánh sáng vàng Halogen 12V-15W / LED L64A / L60A
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZSB-E745

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZSB-E745 HALOGEN

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Ánh sáng vàng Halogen 12V-15W / LED L64A / L60A
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZSB-E745-BS

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Bộ thân lớn trục X-Y. Chân đế vuông nặng 10KG
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Có sẵn cổng thứ 3 để kết nối phụ kiện camera
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745 HALOGEN

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Ánh sáng vàng Halogen 12V-15W / LED L64A / L60A
– Có sẵn cổng thứ 3 để kết nối phụ kiện camera
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745 kết nối CAMERA

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Kết nối Camera : MD-E1300 / MD-V3000 / MD-V5000
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745 kết nối CAMERA

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Ánh sáng vàng Halogen 12V-15W / LED L64A / L60A
– Kết nối Camera : MD-E1300 / MD-V3000 / MD-V5000
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745-BS

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Bộ thân lớn trục X-Y. Chân đế vuông nặng 10KG
– Có sẵn cổng thứ 3 để kết nối phụ kiện camera
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi soi nổi Zoom ZST-E745-BS kết nối CAMERA

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Khoảng cách làm việc : 105mm
– Nguồn sáng : Bộ đèn vòng huỳnh quang 60mm / LED L64A / L60A
– Bộ thân lớn trục X-Y. Chân đế vuông nặng 10KG
– Kết nối Camera : MD-E1300 / MD-V3000 / MD-V5000
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi Zoom LCD-P755 10 Inch

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Màn hình LCD : 10 inch
– Khoảng cách làm việc : 100mm
– Nguồn sáng chính : Ánh sáng vàng Halogen 12V-10W
– Nguồn sáng hỗ trợ : Bộ đèn vòng LED L64A / L60A / DL403
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm

Kính hiển vi Zoom LCD-P755 8 Inch

– Độ phóng đại : Zoom liên tục 7X~45X
– Màn hình LCD : 8 inch
– Khoảng cách làm việc : 100mm
– Nguồn sáng chính : Ánh sáng vàng Halogen 12V-10W
– Nguồn sáng hỗ trợ : Bộ đèn vòng LED L64A / L60A / DL403
– Nhãn hiệu : AKEIYO
– Bảo hành : 01 năm