Hiển thị tất cả 11 kết quả

Show sidebar

Lúp thoi D10X/13-B

Kích thước mini, độ phóng đại 10X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

Lúp thoi D14X

Kích thước mini, độ phóng đại 14X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

Lúp thoi FR10/X12 – D

Kích thước mini, độ phóng đại 10X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

Lúp thoi FR10/X12-G

Kích thước mini, độ phóng đại 10X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

Lúp thoi LED Triplet 21mm

Kích thước mini, độ phóng đại 10 – 20X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

650,000 VNĐ680,000 VNĐ Lựa chọn các tùy chọn

Lúp thoi LG14X-LED

Kích thước mini, độ phóng đại 14X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

Lúp thoi LG20X-LED

Kích thước mini, độ phóng đại 20X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

Lúp thoi NY14X/12

Kích thước mini, độ phóng đại 10X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

Lúp thoi NY14X/16

Kích thước mini, độ phóng đại 10X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

Lúp thoi Triplet 18mm

Kích thước mini, độ phóng đại 10X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

300,000 VNĐ430,000 VNĐ Lựa chọn các tùy chọn

Lúp thoi Triplet 21mm

Kích thước mini, độ phóng đại 10X giúp bạn phát hiện vết xước, dấu vỡ, mẻ, các chi tiết vân đá phong thủy, nữ trang… Sử dụng hữu hiệu trong ngành trang sức, đá quý…

300,000 VNĐ450,000 VNĐ Lựa chọn các tùy chọn